chagall_projectopenhaven.jpg

Preek van de week

Knooppunt aan de Prins Hendrikkade

Met de reorganisatie binnen de drie dekenaten is, zoals u weet, de inhoudelijke dienstverlening aan parochies en regio's geïntegreerd in de diocesane dienstverlening en zijn de dekenale centra gesloten, waaronder dat op het Begijnhof. Per 1 januari van dit jaar betekende dit een veranderde werkwijze, ook binnen ons dekenaat Amsterdam, en zijn we met elkaar hard bezig om deze zo goed mogelijk vorm te geven.

nic14thOns Bisdom heeft hierover een notitie uitgebracht (per post aan u verzonden, maar voor de volledigheid hier toegevoegd) en in de loop van dit voorjaar zijn of worden vertegenwoordigers van alle diocesane diensten uitgenodigd bij de vergadering van Regiovertegenwoordigers Dekenaat Amsterdam. Doel is het toelichten van de nieuwe werkwijze per specifiek werkterrein, vragen te beantwoorden en verbindingen te leggen binnen de veranderde organisatie van de dienstverlening. We streven daarbij naar zo kort mogelijke lijnen.

De dekenaten zelf zijn niet langer een zelfstandige juridische entiteit, maar fungeren als het geografisch werkterrein van de deken. Binnen dat werkterrein is de deken belast met taken op het gebied van welzijnsbevordering van pastores, representatie van de Bisschop bij bijvoorbeeld installaties van nieuwe pastores of het toedienen van het H.Vormsel, en andere door de Bisschop gedelegeerde, intermediërende taken. Samen met een coördinator en een secretaresse is zo een dekenale basisbezetting aanwezig, die verder met name een rol speelt bij de communicatie, aansluiting en samenhang binnen dat geografische werkterrein. Deze bezetting fungeert als lokaal loket voor vragen om ondersteuning en zorgt voor een goede aansluiting op de betreffende diocesane diensten. Op lokaal niveau betekent dit vooral uitwisseling, informatievoorziening en doorverwijzing.

Het overleg van Regiovertegenwoordigers Dekenaat Amsterdam (RDA) speelt daarbij een belangrijke rol, mede omdat de regiovertegenwoordigers een brugfunctie vervullen in de communicatie met de collega's in de eigen regio. De uitwisseling van ideeën en initiatieven is daarbij vaak een bron van onderlinge inspiratie! Deze groep pastores komt eens in de zes weken samen op de Prins Hendrikkade.

Verder zijn deken en coördinator regelmatig op pad om pastores of besturen te adviseren en verbindingen te leggen met de diocesane dienstverlening. Eén en ander uiteraard in nauw overleg met de betrokken diensten in Haarlem. Via structureel of incidenteel overleg met de diocesane medewerkers, en hun eigen contacten ter plaatse zijn deken en coördinator dan ook goed op de hoogte van wat er speelt, en worden waar nodig ook betrokken bij de advisering en uitvoering van het werk op de verschillende terreinen.

Het nieuwe kantoor aan de Prins Hendrikkade fungeert daarbij als een knooppunt van informatie en uitwisseling. Pastores, parochies en regio's weten ons te vinden met een uiteenlopend scala aan vragen en informatieverzoeken. In dat verband dan ook een oproep ons van uw kant ook te informeren over activiteiten en initiatieven in uw regio! Fijn voor het overzicht van wat er te doen is binnen ons dekenaat en wie weet een inspiratie voor anderen! Dus heeft u iets bijzonders op de agenda staan binnen uw regio, bijvoorbeeld rond Pasen, laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vast bedankt!

En............. communicatie betekent ook contact. Dus bent u een keer in de buurt van de Prins Hendrikkade, bel ons dan even op 020 - 6278544 om te horen of de koffie al bruin is. U bent van harte welkom!

De notitie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam over de nieuwe werkwijze is hier te downloaden.