mantelzorg-en-zorginnovatie-in-perspectief.jpg

Foto's Nieuwjaarsreceptie 2011

Op dinsag 4 januari 2011 was de nieuwjaarsreceptie, die in het teken stond van de vooruitblik naar het komend jaar, en het was ook een moment van afscheid nemen van het oude dekenale team. Het liturgieboekje kunt u hier  inzien . De fotograaf heeft zich dit jaar beperkt tot het liturgisch gedeelte van de bijeenkomst. Daarna was er natuurlijk gelegendheid om elkaar te spreken met een drankje en een hapje.

 p1041254

 

p1041263       p1041262

p1041265

p1041266

 

Deken Ambro Bakker:

"Wat kan ik tenslotte aan het begin van 2011 ieder van u toewensen? Allereerst dat het goed gaat met ons allemaal! Wij zijn allemaal mensen! Dat is niet niks: geen engelen, geen goden, maar mensen. Mensen met boeiende kansen.

Vervolgens: u staat niet alleen, u bent de eerste niet. Achter u staat een lange traditie van zoeken en vinden, voor u uit een lange stoet van mensen die geloven in vrijheid, in trouw en in nieuwheid van leven.

Toen je klein was, hebben onze ouders ons op de arm genomen, ons een plaats gegeven in die rij, gedoopt in water en vuur, genoemd naar Jezus, op zijn weg gezet, onder de roep van zijn liefde geplaatst, opdat we kinderen zouden worden van de levende God.

Het is de Messias die in mens na mens tevoorschijn komt, totdat Hij van elk gezicht staat af te lezen. Geen gat is te klein voor het waaien van Gods Geest. Hij gaat wegen die voor ons mensen onbegaanbaar lijken. Geen ziekte is Hem te zwaar, geen frustratie te groot."

Voor de volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak, klik Hier .